Podstawowe dane do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego:

Nazwa sieci (SSID) : eduroam
Obsługiwane standardy sieci:  802.11 b/g
Mechanizm zabezpieczeń:  WPA2-Enterprise
Typ szyfrowania:  AES
Metoda uwierzytelniania:  PEAP – MS-CHAPv2

Po poprawnym zautoryzowaniu się ustawienia sieciowe komputera pobierane są z serwera DHCP.

________________________________________________________

W większości przypadków aby połączyć się z siecią eduroam potrzebne są właściwie tylko 3 rzeczy:

1. komputer (laptop, netbook, tablet, telefon etc.) z obsługą sieci radiowej zgodnej ze standardem 802.11b/g

2. zainstalowany na wyżej wymienionym komputerze certyfikat główny DigiCertAssuredIDRootCA

3. posiadanie swojego identyfikatora i hasła, którymi uwierzytelnimy się wobec sieci.

Wystarczy teraz – w zależności od systemu operacyjnego – kliknąć ikonę wyświetlającą dostępne sieci radiowe, wybrać sieć eduroam i kliknąć „Połącz” a następnie wpisać swój identyfikator i hasło.

Przykład: Instalacja certyfikatu i połączenie do eduroam dla Windows 7

Jeśli z jakichś powodów do połączenia nie dojdzie, wtedy możemy ustawienia związane z dostępem do sieci skonfigurować (wymusić) ręcznie. W tym celu pomogą nam poniższe konfiguracje:

Konfiguracja dla systemu Windows XP

Konfiguracja dla systemu Windows Vista

Konfiguracja dla systemu Windows 7

Konfiguracja dla systemu Windows 8, 8.1

Konfiguracja dla systemu Windows 10

Konfiguracja dla systemu Linux

Konfiguracja dla systemu Chrome OS

Konfiguracja dla systemu Mac OS

Konfiguracja dla telefonów i urządzeń mobilnych